Brf Åkeriet hade extrastämma rörande tre motioner om grillning. Resultatet blev att ingen motion röstades igenom. Därmed kvarstår befintliga trivselregler om grillning. Detta innebär att det är tillåtet att grilla i mitten av det asfalterade området framför ingången till tvättstugan respektive Trädgårdsgatan 4A och endast med el eller gasolgrill. Grillning på balkonger samt kolgrillning är förbjudet. Parken framför Trädgårdsgatan 8B är kommunal mark och är fri att nyttja för all form av grillning.

Stämmoprotokollet kommer publiceras snarast möjligt på anslagstavlan i tvättstugan samt glasdörren i varje trapphus.