Vi påminner om att igångsättningsdatumet för bredbandet är den 1:a september. Bredbandsbolaget rekommenderar fyra veckors överlapp med tidigare leverantör för de som absolut inte vill riskera att vara utan Internet.

Fastigheten Åkeriet 4, våra grannar vid Humblegatan och Landsvägen, kommer att rivas. Istället kommer ett nytt åttavåningars bostadshus upprättas med etapper mot gavlar ned till tre våningar, huset kommer fortfarande angränsa mot 5:ans fasad. Bygglov har utfärdats för den detaljplan som fanns sedan tidigare. För frågor och eventuella invändningar hänvisas ni till stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbyberg.

Vi vill dessutom påminna om gymrabatten som erbjuds föreningens medlemmar hos World Class (ange att ni tillhör Brf Åkeriet).

I ett försök att återställa gräsmattan intill sandlådan mellan 8:an och 5:an ber vi er att undvika att gå på det nysådda gräset. Trädgårdsgruppen har dessutom ställt ut en blomkruka vid varje entré för ökad trevnad, om ni ser att denna behöver vatten får ni gärna vattna.

I övrigt har Brf en ny styrelse, dessa är:

Robin Lilja, ordförande

Frida Lundqvist, kassör

Christoffer Holmberg, vice ordförande

Leo Arias, sekreterare

Ingela Haas-Johansson, ledamot

Djordje Durmic, suppleant

Slutligen vill vi i styrelsen passa på och önska alla våra medlemmar en trevlig sommar!