Förändringar i föreningens styrelse
Styrelsens ordinarie ordförande samt sekreterare avgick i sep då de inte längre hade möjlighet att fortsätta. Styrelsen tackar dem för deras insats.

Johan Båverud tar steget från vice ordförande till ordförande.  Suppleanterna Leo Arias och Patricio Riquelme tillfrågades. Patricio tar rollen som t.f. sekreterare. Leo kan ej kliva in som ledamot men han har dock förtjänstfullt jobbat med projekt för föreningen, utöver sin tidigare insats som ledamot.

Antalet ledamöter minskar från fem till fyra och platsen som vice ordförande står vakant. Styrelsen har en fortsatt hög ambitionsnivå och många viktiga projekt utöver den dagliga driften, t ex att finna finansiering av underhållsplanen. Styrelsen vill därför snarast fylla
posten som vice ordförande och suppleant och vi välkomnar dig att höra av dig om du är nyfiken på vad arbete i styrelsen innebär.

Ekonomi
Styrelsen har träffat Swedbank där föreningen har sina lån. På mötet lade vi om ett stort lån till en mycket lägre ränta än tidigare vilket ger oss betydligt lägre ränteavgifter.

Föreningen bildar ny bostad?
Pantogravyr AB har pga pension lagt ner sin verksamhet vid kortsidan på 4A. Lokalen har ett spännande läge på bottenplan med fönster och egen entré mot huvudgatan. Styrelsen
undersöker därför möjligheten att ombilda lokalen till bostadsrätt och sedan sälja den.

Leverantörer
Styrelsen har gjort en översyn av våra leverantörer i syfte att få bättre priser och kvalitet. Då svaga insatser uppdagats har vi samlat in offerter från nya leverantörer och står inför
byten och omförhandlingar.

Styrelsen upphandlar nya sopkärl
För en renare utomhusmiljö upphandlar vi nya och säkrare sopkärl med lås. Vi hoppas på
leverans runt årsskiftet.

Extrastämma
Styrelsen avser utlysa en extrastämma inom kort. Detta för att nya ledamöter och suppleanter ska kunna tillträda i styrelsen samt för att få mandat från er boende till att ombilda Pantogravyrs fd lokal till bostadsrätt.

Vänligen, Styrelsen Brf Åkeriet