Inval av ytterligare styrelsemedlemmar
Lóránt Alföldi samt Rikard Johansson röstades in i styrelsen med 18 av 18 röster.

Motioner om ombildning av företagslokaler till bostadsrätter
Föreningen har två företagslokaler som medlemmarna beslutade skall ombildas till bostadsrätter. Motion 1B och 2B röstades igenom.

Motion 1B
Föreningen ombildar Lokal H5A till bostadsrätt och säljer den efter renovering har skett.

Motion 2B
Föreningen ombildar Lokal T4 till bostadsrätt och säljer den efter renovering har skett.