Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Tillskott till Styrelsen
I samband med extrastämman i röstades två nya medlemmar in i styrelsen. Rikard Johansson, som är nyinflyttad i 6A, och Lorant Alföldi som bor i 8B. Det är bra att vi återigen blir fulltaliga i styrelsen då vi har många projekt på gång nu till våren.

Resultat av extrastämman
Extrastämman som hölls den 15:e december röstade så gott som enhälligt för att gå vidare med styrelsens förslag om att renovera dels gamla ”PantoGravyr-lokalen” och dels den lilla lokalen på Humblegatan 5A för att sedan sälja dem som bostadsrätter. Vi för en dialog med en byggfirma just nu och hoppas att arbetet kommer igång snarast.

Andrahandsuthyrningar
Vi har idag ett antal olika medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andrahand. Detta i
sig är inget problem så länge det sker enligt konstens alla regler. Den viktigaste av dessa
regler är att man har fått tillstånd från föreningen. Dessa tillstånd beviljas årsvis förutsatt att man har giltigt skäl för uthyrningen.

En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att man blir uppsagd och förlorar sin
bostadsrätt, det skulle alltså leda till att man blir tvungen att sälja. Vi vill självklart inte att
någon ska hamna i den situationen så var noga med att ansöka!

OM det är så att någon i föreningen hyr ut sin lägenhet i andrahand utan att ha ansökt och fått tillstånd, gör det snarast…

Vinterunderhåll och leverantörer
Vinterunderhållet kommer i år att skötas av DCE Fastighetsteknik. De är nya hos oss och har hittills skött sig riktigt bra. Vi har planer på att de ska få ta över fler ansvarsområden
som exempelvis utemiljön. Detta för att vi får ett bättre pris när vi samlar tjänsterna hos en
leverantör samt att det blir enklare för oss att hantera med en kontaktperson.

Tömning av skyddsrum
Våra skyddsrum och andra gemensamma utrymmen ska inom kort göras i ordning. I flera av dessa utrymmen finns det idag möbler och andra saker som inte borde finnas där. Det är förståeligt att man som boende i husen passar på att utnyttja ett utrymme som ingen annan använder för att förvara lite möbler eller annat som man kanske inte får plats med i sitt vindsförråd,men nu försvinner tyvärr den möjligheten.

Snarast möjligt måste alla de som har möbler eller annat stående i föreningens gemensamma utrymmen se till att allt ni tar bort allt som är ert. Det som ändå står kvar efter den 1:a februari kommer att hanteras som hittegods och forslas bort. Vill du hyra förråd eller källarlokal?

De utrymmen som vi skriver om ovan kommer alltså att bli möjliga att hyra. Om det är någon som är intresserad av att hyra extra förrådsutrymme eller en lokal för att driva någon verksamhet eller hobby så hör gärna av er till styrelsen.

Garageportarna byts ut
Garageportarna har sedan flera år tillbaka sjungit på sista versen och de kommer bytas ut någon gång under våren. De kommer ersättas av portar i stål som är tåligare är de i trä som vi har idag samt i stort sett underhållsfria. Den röda färgen kommer vi inte heller att behålla, de nya kommer vara grå, detta för att de ska bli mindre iögonfallande och smälta ihop mer med sockeln på husen.

I samband med, men inte därför, kommer en höjning av avgiften för garageplatserna och även parkeringsplatserna att göras. Avgifterna är idag inte marknadsmässiga men de måste de vara eftersom vi har så få bilplatser inom föreningen. Hade vi haft en parkeringsplats per lägenhet hade de kunnat vara subventionerade, men som situationen är idag måste de reflektera priserna på marknaden.

Sopskåp med lås
Under våren kommer vi också att ställa ut sopskåp som våra sopkärl ska placeras in. Dessa skåp kommer att vara låsta så endast vi som bor i Brf Åkeriet kan nyttja dem och inkasten kommer vara mindre eftersom endast hushållssopor, tidningar och matavfall skall slängas i dem. Med denna åtgärd så hoppas vi att vi en gång för alla får ordning på
problemen med överfulla kärl och felkastade sopor.

Med vänlig hälsning / Er Styrelse