Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Save-The-Date – Årsstämma 24:e Maj
Årsstämman kommer att hållas i Lilla Alby Skola den 24:e Maj kl 19.00.

Motioner till Årsstämma
Varje medlem har inför årsstämman möjligheten att försöka påverka sin och andras boendesituation genom att lämna in en motion. Det är inte särskilt svårt att skriva ihop en motion, och ett tips är att göra motionen kort, koncis och lättförståelig för att öka chansen att den röstas igenom.

Exempel på hur en motion kan se ut.

Motioner ska lämnas in skriftligen senast den 9:e Maj, de lämnas i Styrelserummets
brevinkast på Humblegatan 5A (en trappa ned från portentrén).

Nya garageportar i Maj
De nya garageportarna är beställda och de beräknas bli installerade i slutet på Maj.
Portarna kommer inte bli gråa som vi skrev i förra Nyhetsbrevet utan vi kommer hålla oss
till en liknande röd färg som vi har idag.

Försenade sopskåp på ingång
Efter en långdragen dialog med kommunen har vi nu beställt nya sopskåp, som har beräknad leverans i mitten på maj. Det kommer bli ett sopskåp till respektive fastighet och i varje skåp finns det plats för två stora gröna sopkärl, dvs de bruna kärlen kommer stå utanför. Anledningen till varför vi har valt sopskåp som inte rymmer alla tre kärlen är dels att vi då slipper söka bygglov men också för att det inte är en bra lösning att ha de små matavfallskärlen i skåp som är avsedda för stora kärl, då finns det nämligen en stor risk för att det blir matavfall som faller utanför kärlet.

Vårens Städdag!
Den 21 Maj kommer vi att ha Städdag. Tillsammans ska vi då göra en insats för att göra vår förenings gemensamma utrymmen så fina vi bara kan. Det är Trädgårdsgruppen som kommer hålla i dagen och om ni inte har möjlighet att delta då utan istället vill få något uppdrag ni kan utföra vid annat tillfälle så kontakta dem på tradgardsgruppen@brfakeriet.se.

Beskärning av buskar och träd
Vår leverantör DCE kommer under slutet av april eller början på maj att genomföra
omfattande beskärningar av buskar och träd. Underhållet av dess har under flera år varit bristfälligt varför vi nu måste ta nya tag och ”börja om” på många ställen. Men på sikt kommer det bli väldigt fint och grönt!

Vill du hyra förråd eller källarlokal?
Om det är någon som är intresserad av att hyra ett extra förrådsutrymme eller en lokal för att bedriva någon verksamhet eller hobby i så hör gärna av er till styrelsen så kan vi se om något av de utrymmen vi har passar dig och dina behov.

Andrahandsuthyrningar
Vi har idag ett antal medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andrahand. Detta i sig är inget problem så länge det sker enligt konstens alla regler, den viktigaste av dessa regler är att man har fått tillstånd från föreningen.

OM det är så att någon i föreningen hyr ut sin lägenhet i andrahand utan att ha ansökt och fått tillstånd, gör det snarast…

Med vänlig hälsning / Er Styrelse