Brf Åkeriet kallar till årstämma

Måndag den 21 maj 2018 kl.19:00
Matsalen Lilla Albyskola,
Humblegatan 19-23

Dagordning, årsredovisning, samt inkommen motion har delats ut i era brevlådor.

Kallelsen med dagordningen hittar ni även här:
Kallelse Årstämma 2018

Varmt välkomna!