Stadgar

Föreningens Stadgar för BRF Åkeriet 2018-05-21

Trivselregler

Trivselregler

Nedan är ett utdrag ur föreningens trivselregler.

Ljudmiljö

Självfallet ska hänsyn visas till grannar dygnet runt, men tidsgränserna för störande ljud är:

Måndag – Torsdag 07.00 (vardagsmorgon) – 22.00 (natt mot vardag)
Fredag 07.00 (vardagsmorgon) – 24.00 (natt mot helg)
Lördag 09.00 (helgmorgon) – 24.00 (natt mot helg)
Söndag 09.00 (helgmorgon) – 22.00 (natt mot vardag)

Vid fest eller annan aktivitet som kan uppfattas som störande förvarna gärna grannarna i god tid. Renoveringsarbete är enbart tillåtet mellan kl 07.30 och 19.00 vardagar och mellan kl 09.00 och 17.00 på helger. Ifall du blir störd – kontakta din granne och meddela detta.

Allmänna utrymmen
Rökning är förbjuden i trapphus och allmänna utrymmen. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

I trapphusen får ingenting ställas i vägen så att det hindrar evakuering och sjuktransporter. Pga brandrisk får ingenting ställas utanför vinds- eller förrådsutrymmen. Sådant som påträffas i de allmänna utrymmena kan fraktas bort utan förvarning. Förvaring av lättantändliga ämnen är förbjudet i vinds- eller förrådsutrymmen.

Husdjur får inte springa lösa i trapphusen. Pga skadedjursrisk är det inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen.

Cykel- och barnvagnsförråd finns i Humblegatan 5 och i Trädgårdsgatan 6 resp 8 och samtliga boende har tillgång till dessa utrymmen.

Tvättstugan
Tvättstugan finns i Humblegatan 5.

 • Tider bokas genom att sätta i cylinderlåset på önskad dag och tid. Låt låset sitta kvar under hela tiden du tvättar och sätt det på parkering om du inte bokar en ny tid.
 • Man får torka sin tvätt 45 minuter efter avslutad tvättid. Observera att detta inte gäller den sista tvättiden då strömmen stängs av kl. 22.00
 • Det är tillåtet att överta någon annans tvättid efter att 30 minuter passerat från starttid.
 • Tvättpåse ska användas vid tvätt av BH med bygel
 • Det är inte tillåtet att i tvättmaskinerna färga eller bleka kläder
 • Det är inte tillåtet att i tvättmaskinerna tvätta mattor och andra grova textilier

Efter avslutad tvättid gör rent efter dig. Töm torktumlarna på ludd och torka rent överblivet tvättmedel. Vid behov rengör också filtret i torkskåpet.

Vid eventuella fel på maskinerna kontakta fastighetsskötaren.

Källsortering och grovsopor
I föreningen finns kärl för hushållssopor samt sortering av matavfall som återvinns. Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen – inte ens för korta stunder. Det är inte heller tillåtet att ställa sopor på marken bredvid sophusen. Vid större renoveringar, eller vid in- och utflyttning skall den boende själv ta hand om avfall och grovsopor.

En återvinningsstation finns vid Trädgårdsgatan 26-28. Där kan du lämna förpackningar i form av

 • Kartong och wellpapp
 • Glas
 • Hårdplast
 • Metall
 • Papper / Tidningar

Grovsopor får ej slängas i eller ställas vid de vanliga sopbehållarna. Har du grovsopor, elektronik och kemikalier så hänvisar vi till Återvinningscentralen i Bromma (ÅVC) eller ReTuren. Se www.sundbyberg.se för mer info.

 Den egna lägenheten och balkongen

 • Det är förbjudet att kasta saker från balkongen, exempelvis fimpar.
 • Om du vädrar mattor, sängkläder, kläder osv. på balkongen, se till att det inte stör dina grannar.
 • Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongerna.
 • Alla delar av paraboler och balkonglådor ska vara på insidan av balkongen. Detta för till för säkerheten.

Andrahandsuthyrning
Om du funderar på att hyra ut din lägenhet, ska du omgående kontakta styrelsen. Styrelsen måste godkänna uthyrningen innan uthyrning sker. Anledningen till detta är att lägenheten att upplåtits för DITT permanentboende. Om du saknar styrelsens godkännande riskerar du att skiljas från lägenheten. Detta gäller såväl bostadsrätt som hyresrätt. Om alltför många hyr ut sin lägenhet i andra hand finns det risk att boendemiljön försämras. Givetvis kan det uppstå fullt legitima anledningar (t.ex. tillfälligt arbete på annan ort) för dig att hyra ut lägenheten. Då är styrelsens godkännande i princip endast en, men dock nödvändig, formsak. Tillstånd till andrahandsuthyrningar är tidsbegränsat, men kan förlängas om skäl finns. Under andrahandsuthyrningen ansvarar Du fortfarande för lägenheten.

För att styrelsen ska kunna godkänna din begäran att hyra ut i andra hand måste du uppge

 • Ditt namn, adress, personnummer och lägenhetsnummer
 • Anledningen till uthyrningen
 • Den tilltänkta hyresgästens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
 • Hyresperiodens längd

Vid en andrahandsuthyrning är du skyldig att ombesörja att styrelsen får en kopia på kontraktet.

Vid en andrahandsuthyrning har styrelsen rätt att ta ut en avgift om 10 % av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under del av året, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Bostadsrättshavaren måste ha godtagbara skäl för att styrelsen ska godkänna andrahandsuthyrningen. Sådana skäl kan t.ex. vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, provboende med partner, längre vistelse på vårdhem eller militärtjänstgöring.

Vid en andrahandsuthyrning har hyresgästen inte rätt att få sitt namn på anslagstavlan vid porten. Hyresgästen får sätta upp en egen namnskylt på lägenhetsdörren.