Årsstämma den 23 maj 2019 kl. 19.00

Torsdagen den 23 maj kl 19.00  Franstorpsvägen 7  Vänligen observera lokalbyte från tidigare årsstämmor  Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen Läs mer…

Årstämma den 21 maj 2018 kl.19:00

Brf Åkeriet kallar till årstämma Måndag den 21 maj 2018 kl.19:00 Matsalen Lilla Albyskola, Humblegatan 19-23 Dagordning, årsredovisning, samt inkommen motion har delats ut i era brevlådor. Kallelsen med dagordningen hittar ni även här: Kallelse Årstämma 2018 Varmt välkomna!

Extrastämma Brf Åkeriet

Brf Åkeriet kallar till extrastämma Onsdag den 21 mars kl.19:00 Matsalen Lilla Albyskola, Humblegatan 19-23 Extrastämman är sammankallad med anledning av förändringar i föreningens stadgar efter en lagändring. De nya stadgarna ska vara uppdaterade och antagna innan den 30 juni 2018 och en stadgeändring kräver beslut vid två på varandra Läs mer…

Nyhetsbrev 2018-03-11

Hej grannar och medlemmar! Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse. Ombyggnation av lokal, Trädgårdsgatan 4A Arbetet med att omvandla lokalen på Trädgårdsgatan 4A, som tidigare hyrdes av Pantogravyr, till en lägenhet har pågått en längre tid. Tyvärr har arbetet blivit fördröjt då den entreprenör som initialt Läs mer…

Nyhetsbrev 2016-11-07

Hej grannar och medlemmar! Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse. Information från Årsstämman Vår årsstämma hölls den 24:e maj kl 19.00 i Lilla Albys nybyggda skolmatsal och 25 bostadsrätter var representerade på plats. Utfallet från årsstämman kan läsas i sin helhet i protokollet (finns några kopior Läs mer…

Nyhetsbrev 2016-04-18

Hej grannar och medlemmar! Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse. Save-The-Date – Årsstämma 24:e Maj Årsstämman kommer att hållas i Lilla Alby Skola den 24:e Maj kl 19.00. Motioner till Årsstämma Varje medlem har inför årsstämman möjligheten att försöka påverka sin och andras boendesituation genom att Läs mer…

Nyhetsbrev 2016-01-25

Hej grannar och medlemmar! Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse. Tillskott till Styrelsen I samband med extrastämman i röstades två nya medlemmar in i styrelsen. Rikard Johansson, som är nyinflyttad i 6A, och Lorant Alföldi som bor i 8B. Det är bra att vi återigen blir Läs mer…

Extrastämma 2015-12-15

Inval av ytterligare styrelsemedlemmar Lóránt Alföldi samt Rikard Johansson röstades in i styrelsen med 18 av 18 röster. Motioner om ombildning av företagslokaler till bostadsrätter Föreningen har två företagslokaler som medlemmarna beslutade skall ombildas till bostadsrätter. Motion 1B och 2B röstades igenom. Motion 1B Föreningen ombildar Lokal H5A till bostadsrätt Läs mer…

Nyhetsbrev 2015-11-02

Förändringar i föreningens styrelse Styrelsens ordinarie ordförande samt sekreterare avgick i sep då de inte längre hade möjlighet att fortsätta. Styrelsen tackar dem för deras insats. Johan Båverud tar steget från vice ordförande till ordförande.  Suppleanterna Leo Arias och Patricio Riquelme tillfrågades. Patricio tar rollen som t.f. sekreterare. Leo kan Läs mer…