Årsstämma

Brf Åkeriet håller ordinarie årsstämma en gång om året senast maj månads slut. Brf Åkeriet håller även extrastämma när styrelsen eller medlemmarna finner lämpligt. Kallelsen innehåller agenda och eventuella motioner. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Kan du själv inte närvara vid en stämma kan du sända ett ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna rösta istället för en medlem i föreningen krävs att den personen har en fullmakt och är antingen medlem i Brf Åkeriet eller sambo med en medlem. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i original med underskrift. Här kommer du så småningom att kunna ladda ner en mall till en fullmakt. För närmare information hänvisas till stadgarna.

Årsredovisning och protokoll

Nedan kan du ladda våra tre senaste årsredovisningar.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Brf Åkeriet Godkänd revisor: Anna Lemmel från Företaget Grant Thornton

Brf Åkeriets Ekonomisk förvaltning: SBC

Förslag/Motioner

Brf Åkeriet uppmuntrar sina medlemmar att bryr sig om sitt boende. Du är välkommen att kontakta styrelsen för att komma med förslag på förbättringar. Ett annat sätt att förändra sin och andras boendesituation är att lägga fram en motion till årsstämman. Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna en motion och det är inte svårt. Tänk bara på att skriva kort och koncist. På så sätt blir det lättare att förstå syftet med motionen och ökar därmed chanserna att få motionen bifallen. Motionen sänds per e-post till styrelsen eller skriftligen till föreningens brevlåda vid ingången till tvättstugan eller på senast utsatt dag (se kallelsen).