Vill du kontakta styrelsen kan du skicka e-post till info@brfakeriet.se

Vi har gjort vårt bästa för att ge dig all viktig information på vår hemsida, dygnet runt. Innan du kontaktar styrelsen per telefon ber vi dig först söka på vår hemsida efter den information du önskar.

Post Namn Adress Telefon
Kassör Inger Lindbäck Humblegatan 5B 072 179 39 29
Sekreterare Robert Nilsson Trädgårdsg. 4A 073 260 46 04
Ledamot Christian Käck  Trädgårdsg. 4A 073 931 83 14