Trädgårdsgruppen är en frivillig arbetsgrupp som arbetar aktivt med att förbättra Brf Åkeriets ytter- och boendemiljö. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera och planera. Gruppen kommer med förslag och synpunkter och arbetar i nära samarbete med styrelsen.

Trädgårdsgruppen arrangerar också städdagen och luciafikat.

Trädgårdsgruppen består av:

  • David Öhlin, 4b
  • Kari Vikslätt, 8a

Vill du vara med i Trädgårdsgruppen så ta kontakt via e-post:
tradgardsgruppen@brfakeriet.se