Boendeinfo

Boendeinfo


Stadgar

Våra stadgar kan hämtas här.


Trivselregler

Våra trivselregler kan hämtas här.


Årsstämma

Föreningen håller ordinarie årsstämma en gång om året senast maj månads slut. Vi håller även extrastämma när styrelsen eller medlemmarna finner det lämpligt. Kallelsen innehåller agenda och eventuella motioner. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.


Kan du själv inte närvara vid en stämma kan du sända ett ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna rösta istället för en medlem i föreningen krävs att den personen har en fullmakt och är antingen medlem i Brf Åkeriet eller sambo med en medlem. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i original med underskrift.


Årsredovisning 

Årsredovisningen för 2022 kan du ladda ner här. Föreningens revisor är Anna Lemmel från Grant Thornton. Revisionsberättelsen kan du ladda ner här.


Årsredovisningen för 2021 kan du ladda ner här.


Motioner och förslag

Medlemmar är välkomna att lämna förslag på förbättringar av boendemiljön till styrelsen. Ett annat sätt att förändra sin och andras boendesituation är att lägga fram en motion till årsstämman. Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna en motion. Skriva kort och koncist så det blir det lättare att förstå syftet med motionen och ökar därmed chanserna att få motionen bifallen. Motionen sänds per e-post till styrelsen.


Tvättstuga och tvättregler

Föreningen har en tvättstuga med fyra tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp. Maskinerna är inköpta augusti 2021. Det finns även en äldre mangel. Tidsbokning sker digitalt via antingen en mobilapp, dator eller pekskärmen utanför tvättstugan. Ett tvättpass ger tillgång till två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare. Det är otillåtet att nyttja maskiner som är bokade av någon annan fastän de inte används. Detta för att våra medlemmar ska ha friheten att tvätta när de vill under sin bokade tid. Det är däremot tillåtet att torka kläder 30 min inpå efterföljande tvättid.


Bilparkering
Parkering på föreningens mark får endast ske på avsedda platser. Föreningen samarbetar med ett parkeringsbolag som bötfäller bilar som överträder detta. Vill du ställa dig i kö till föreningens parkerinsplatser och garage så meddela styrelsen.


Nyckelrutiner
Styrelsen beställer lägenhetsnyckel och den boende hämtar ut och betalar för den hos Låspunkten i Sundbyberg centrum. Priset för en extranyckel är ca 500 kr/st (2022). Gällande skjuthållarlåsnyckel så kan man kopiera den på egen hand, det behöver inte gå via föreningen. För beställning av lägenhetsnyckel behöver vi följande information: nyckelbeteckning, personnummer, namn, adress, telefonnummer.


Kabel-TV och Bredband
Brf Åkeriet är gruppanslutet till Telenor vars kundservice nås på: 0770 -777 000.


Ekonomisk förvaltning
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 08-562 559 00


Securitas Jour
Vid allvarliga fel eller störningar som inte kan vänta till kontorstid ring journumret:
08 – 657 77 22

Observera att en jourutryckning är dyr och om felet beror på fel i lägenheten kommer utryckningen och ev arbete debiteras lägenhetsinnehavaren.